póba mottó

Képtér Építésziroda Kft.

Teljeskörű építészeti tervezés az ország egész területén...

Képtér Építésziroda Kft. | Árajánlatkérés


A plázastopról

Nemcsak a beruházókat, hanem az építészeket is jelentősen érinti a „plázastop” néven elhíresült jogszabály. Tervezéseink kapcsán szerzett ismereteinket osztjuk meg a témával kapcsolatban.


Idén (2012.) január 1-jétől az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) bevezetésre kerültek a köznyelvben csak „plázastop”-ként aposztrofált passzusok (53/E, 53/F és 53/G. §§). Ezek alapján 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy ezt meghaladó méretre nem bővíthető. A tiltás három évig áll fenn (2014. december 31-ig), azonban ezeket a törvényi előírásokat a hatálybalépéskor (2012. január 01.) folyamatban lévő építési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell. Ennek az az eset minősül, amelyben ezen rendelkezések hatálybalépésekor az építési engedélyt az eljáró hatóság még nem adta ki, vagy – bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén – a bejelentést még nem vette nyilvántartásba. A kiadott elvi építési engedélyre is vonatkoznak a szabályok, mégpedig úgy, hogy a hatálybalépés időpontjában hatályos elvi építési engedély hatálya 2014. december 31-ig meghosszabbodik.

Az Étv. azonban rendelkezik arról, hogy ezen jogszabályi tilalom alól a kereskedelemért, a környezetvédelemért és a vidékfejlesztésért felelős miniszterek részvételével működtetett Bizottság véleményének kikérésével a kereskedelemért felelős miniszter felmentést adhat. E miniszteri felmentéssel rendelkező kérelmező indíthat kereskedelmi építményre elvi építési, telekalakítási vagy építési engedélyezési eljárást. Az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról szóló 367/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza a Bizottság működését, valamint a felmentésre irányuló kérelem tartalmi elemeit. 
A Bizottságban a kereskedelemért felelős miniszter által kijelölt személy elnököl, továbbá a Bizottság tagjai között van a miniszter által kijelölt kettő, a vidékfejlesztésért felelős miniszter által kijelölt egy, illetve a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt egy személy.

A kérelmező és az építmény adatai, a csatolandó dokumentumok felsorolása mellett a rendelet többek között határoz arról is, hogy az 5000 m2 alapterületnél nagyobb kereskedelmi építmény esetén a kérelemhez hatástanulmányt is csatolni kell, melynek tartalmi elemei szintén részletesen deklarálva vannak.

A Bizottság több szempont figyelembevételével foglal állást a felmentésre irányuló kérelemről. Figyelembe veszik a kereskedelmi építmény környezetre és vidékfejlesztésre gyakorolt hatását; valamint az adott településen és vonzáskörzetében meglévő kereskedelmi építmények, piacok környezetre és vidékfejlesztésre, valamint a lakosság életkörülményeire, továbbá a kérelemben szereplő kereskedelmi építményre gyakorolt fenntarthatósági hatását.

A Bizottság egyszerű többséggel alakítja ki véleményét a felmentés megadásáról, illetve a felmentési kérelem elutasításáról. Kérdéses azonban, milyen indokokkal utasíthatják el, vagy engedélyezhetik a projekt megvalósulását.

kepter.hu

Források:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
367/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési kérelem adattartalmáról

Árajánlatkérés

Alternative flash content

Requirements

Legújabb engedélyezett terv

Legnagyobb acélszerkezetünk